# islam

دســــــــت‌هـــــــاآای غــــــریب تـــــــــــو!

«به اسم او که بهترین معشوق است»   چه حـکایت غریــــبی‌ست، حکــــــــایت این دســــــــــت‌ها!   ایـــــــــــن دستــــــــــهای افتـــاده کنار نهـــر علقمه، چــِــقــَــَــَــدر شبیــه آن دست‌هــــاست؛    ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 8 بازدید